Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας θα λειτουργήσει το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 το πρώτο και τρίτο Χειμερινό Εξάμηνο της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»,(ΦΕΚ Β’2426 τ.Β’07-06-21).

 

 

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν:

 

►Οι απόφοιτοι Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ 

 

►Οι απόφοιτοι ΙΕΚ συναφών ειδικοτήτων με απαλλαγή από μαθήματα (π.χ. Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου ) 

 

► Οι  απόφοιτοι  ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων σπουδών( Τ..Ε..Ε. .Β κύκλου Τ..Ε..Λ.). 

 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται από 1 Σεπτεμβρίου έως και 1Ο Σεπτεμβρίου 2021. 

 

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ. (Πρώην Σανατόριο) 

 

 

Από 1  Σεπτεμβρίου έως 15 Σεπτεμβρίου 2021  ( Δευτέρα έως Παρασκευή) Ώρες 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ. Τηλ. Επικοινωνίας: 2510830454.

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα  (σύμφωνα με το ΦΕΚ τεύχος  2049/6-7-16) :

 

  • Σχετική αίτηση (παραλαμβάνεται από το ΔΙΕΚ)
  • Απολυτήριο ή πτυχίο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πρωτότυπο και φωτοτυπία
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο (φωτοτυπία)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία σε συγκεκριμένα συναφή με την ειδικότητα επαγγέλματα  (για την επιλογή στο Γ’ εξάμηνο)
  • Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους
  • Αποδεικτικό ΑΜΚΑ