Την ανησυχία του για την αποστράγγιση των χωραφιών που βρίσκονται στα Τενάγη των Φιλίππων εξέφρασε με επιστολή που απέστειλε προς τον αντιπεριφερειάρχη Σερρών, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, Θεόδωρος Μαρκόπουλος

 

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Φράγματος Συμβολής και αποστράγγισης Τεναγών Φιλίππων»

Κύριε Αντιπεριφερειάρχα / Αγαπητέ συνάδελφε, σύμφωνα με πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μας από γεωργούς της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων, ήδη, ασκούνται πιέσεις για το κλείσιμο του φράγματος της Συμβολής και τον περιορισμό της ροής των υδάτων προς τον Αγγίτη και τον Στρυμώνα. Κάτι τέτοιο την δεδομένη στιγμή θα εμπόδιζε την αποστράγγιση των χωραφιών στα Τενάγη αλλά και την απομάκρυνση των νερών που απορρέουν από τα όρη πέριξ των Τεναγών και καταλήγουν στο χαμηλότερο υψομετρικά σημείο δηλαδή στην Κεντρική Τάφρο.

Ως εκ τούτου και σε συνέχεια όσων συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν στις συναντήσεις μεταξύ Περιφερειαρχών Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας κ.κ. Γ. Παυλίδη και Α. Τζιτζικώστα αφενός και αφετέρου στην συνάντηση που είχαμε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Α. Πατακάκη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η κατάσταση στράγγισης των Τεναγών (εξαιτίας των οποίων έχει κατασκευαστεί και το Φράγμα της Συμβολής) και να μη περιοριστεί η ροή των υδάτων προς τον Στρυμώνα για τις επόμενες 20 ημέρες (λαμβανομένων υπόψη και των κλιματικών συνθηκών που θα επικρατήσουν ως τότε).

Επισημαίνοντας το ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος των οικονομικών ζημιών που θα προκληθούν σε περίπτωση που ανασχεθεί η ροή των υδάτων σε αγροτεμάχια που ακόμη δεν σπάρθηκαν ή σε αυτά που μόλις σπάρθηκαν και κινδυνεύουν με καταστροφή, παραμένω στην διάθεση σας για κάθε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση, Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Θεόδωρος Α. Μαρκόπουλος