γράφει ο 

Βασίλης Λωλίδης 

 

Από τη στιγμή που η διοίκηση του δήμου αποφάσισε να παραμένουν οι σημαίες στους ιστούς του δημοτικού κήπου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, πρέπει να φροντίσει ώστε αυτές οι σημαίες να αντικαθιστούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα για να μην καταλήγουν να είναι ντροπή για όλους μας… η εικόνα των σκισμένων, φθαρμένων και ξεβαμμένων από τον ήλιο σημαιών, στο κεντρικότερο σημείο της Καβάλας, δεν περιποιεί τιμή για κανέναν απολύτως…

 

Οι σημαίες στο κτίριο της μητρόπολης γιατί κυματίζουν μεσίστιες;

 

Και σίγουρα δεν τις κατέβασε ο άνεμος…. Ως θρησκευτική αλλά και διοικητική αρχή η μητρόπολη δεν μπορεί σχεδόν τρία χρόνια τώρα να έχει μεσίστιες τις σημαίες…. Ας μας πει τουλάχιστον ο μητροπολίτης τι θρηνούμε αυτά τα τρία χρόνια, για να θρηνήσουμε όλοι μαζί…

 

Όταν το πει όμως, ως θρησκευτική και διοικητική αρχή που είναι, να το αιτιολογήσει με επιχειρήματα που αντέχουν στη λογική…