Ο Δραμινός δικηγόρος Γρηγόρης Μιχαηλίδης και Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο UNIC της Λευκωσίας ενώνει τις δυνάμεις του με τον Σερραίο νομικό Δημήτρη Γκολέμη και δημιουργούν μια κοινή πολλά υποσχόμενη δικηγορική εταιρεία. Η έδρα της εταιρείας θα είναι στη Θεσσαλονίκη και στόχος των δυο δικηγόρων και φίλων είναι να αποτελέσει πρότυπο οργάνωσης καθώς και να παρέχει εξειδικευμένες νομικές και δικηγορικές υπηρεσίες υψηλοτάτου επιπέδου σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 

 

«Καινοτομία και πρωτοπορία το μέλημά μας. Η ισχύς εν τη ενώσει Ο Δημήτρης είναι συνάδελφος και φίλος. Μιλούμε την ίδια γλώσσα επαγγελματικά και επιστημονικά. Το σκεφτόμασταν καιρό, το σχεδιάσαμε και το υλοποιήσαμε»

 

αναφέρει σχετικά ο Γρηγόρης Μιχαηλίδης μιλώντας για το νέο αυτό εγχείρημα.

Στόχος των δυο, η επίλυση προβλημάτων όπως, διαιτησίες ποινικού, αστικού οικογενειακού Δικαίου καθώς και κάθε μορφής Δικαίου, με δημόσιους οργανισμούς και φορείς.