Ο Δήμος Νέστου έθεσε σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό ραντεβού.

 

 Κάθε πολίτης μπορεί να εισέλθει στην ιστοσελίδα του Δήμου Νέστου (https://dimosnestou.gov.gr/), όπου εμφανίζεται το εικονίδιο του e-ραντεβού και να συμπληρώσει τη φόρμα αιτήματος.

 

Οι πολίτες θα ενημερωθούν σε σύντομο χρόνο για την ημέρα και ώρα προσέλευσής του στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.