Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες του δήμου Νέστου όπως η μη αντικειμενική εκτίμηση των ζημιών, η καθυστέρηση της εκταμίευσης της εκάστοτε αποζημίωσης, και στο χαμηλό ποσοστό εκτίμησης της ζημιάς από καιρικές καταστροφές περιλαμβάνονται σε ερώτηση στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων

από την «Ελληνική Λύση».

 

Ερώτηση που έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από την Ελληνική Λύση με Αριθμό Πρωτοκόλλου 10198/30-09-2020 σχετικά με το θέμα «Προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες του Δήμου Νέστου». Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

 

Κύριε Υπουργέ,

 

Όπως μας αναφέρει ο Αγροτικός Σύλλογος του Δήμου Νέστου, έχει αιτηθεί στον ΕΛΓΑ να εφαρμοστεί και στον δικό του Δήμο και κατ’ επέκταση σε όλο το Νομό Καβάλας και σε όμορους Νομούς το Πρόγραμμα Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα, ώστε να προστατευθούν οι δυναμικές καλλιέργειες και τα εξαγώγιμα προϊόντα που παράγονται στην περιοχή. Προβλήματα επίσης, εντοπίζονται και στη μη αντικειμενική εκτίμηση των ζημιών, καθώς και στην καθυστέρηση της εκταμίευσης της εκάστοτε αποζημίωσης, όπως και στο χαμηλό ποσοστό εκτίμησης της ζημιάς από καιρικές καταστροφές. Έτσι ο Αγροτικός Σύλλογος προτείνει το ΥΠΑΑΤ να εξασφαλίσει πόρους από ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία αφορούν την κλιματική αλλαγή και να τα εντάξει στο ΠΑΑ, που θα ισχύσει στην επόμενη προγραμματική περίοδο, για την καλύτερη πρόληψη και αποζημίωση καταστροφών. Επίσης, ζητούν οι αγρότες να συνεργαστεί το ΥΠΑΑΤ με άλλα Υπουργεία, ώστε να υπάρχει φοροελάφρυνση ή/και παράταση στις υποχρεώσεις των αγροτών και κτηνοτροφών προς το κράτος, όπως και να υπάρχει και συμψηφισμός στις οφειλές προς τον ΕΛΓΑ με ποσά των αποζημιώσεων που ενδεχόμενα προκύπτουν, ανάλογα με τις εκάστοτε ζημιές.

 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

 

Ερωτάται ο κος Υπουργός:

 

Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανωτέρω προτάσεις των αγροτών του Νέστου;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

Κυριάκος Βελόπουλος

Κωνσταντίνος Χήτας