Σε απάντηση της με αρ. Πρωτ. 8733/3-8-2020 ερώτησης του Βουλευτή Π.Ε. Καβάλας Γιάννη Πασχαλίδη με θέμα: «Διόρθωση Λάθους στον Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) στον Λιμένα Θάσου», ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας προχώρησε στην υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για επικαιροποίηση του Σ.Α.Ο. στον Λιμένα Θάσου.

 

Όπως είχε κοινοποιηθεί, το προηγούμενο διάστημα ο Βουλευτής είχε καταθέσει ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών με στόχο να επιλυθεί ένα ζήτημα που είχε προκύψει λόγω χρόνιων παραλείψεων της Διοίκησης, τοπικής και κεντρικής και δημιουργούσε αρκετά αρνητικές συνέπειες στους Θάσιους συμπολίτες μας. Πιο συγκεκριμένα, βάσει και σχετικών αποφάσεων των εκάστοτε Υπουργών Οικονομικών, ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (Σ.Α.Ο.) θα πρέπει να ταυτίζεται με τον Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.) σε περίπτωση ασυμφωνίας του πρώτου με τον δεύτερο.

 

Στη περίπτωση της ζώνης Ε΄ εντός της ΧΧΧΙV του Οικισμού Λιμένα Θάσου του Ν.Καβάλας, διαπιστώνόταν εδώ και αρκετά χρόνια αναιτιολόγητη αναντιστοιχία μεταξύ του  Σ.Δ. (0,30) και του Σ.Α.Ο. (1,60), ενώ θα έπρεπε να έχουν την ίδια τιμή, ήτοι 0,30. Αποτέλεσμα αυτής της αναντιστοιχίας, κάτι που αποτελούσε και χρόνιο παράπονο των Θάσιων, ήταν η φορολόγηση και η καταμέτρηση της περιουσίας τους να μην ανταποκρίνεται σε πραγματικά δεδομένα, και αρκετές φορές να δημιουργεί δυσβάσταχτα εμπόδια.

 

Όπως προκύπτει από την με αρ.Πρωτ. 102016/15-09-2020 απάντηση του Υπουργού στην ερώτηση του Βουλευτή, υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για επικαιροποίηση του Σ.Α.Ο. για τον Οικισμό Λιμένα Θάσου. Τα αποτελέσματα αυτής της απόφασης έγιναν ήδη εμφανή στους κατοίκους του Λιμένα, όπως ενημερώθηκε ο Βουλευτής.

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Με την αγαστή συνεργασία του Υπουργού και του επιτελείου του λύσαμε ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι του Λιμένα Θάσου, το οποίο δυσχέραινε σε πολλές περιπτώσεις τις οικονομικές δραστηριότητες τους. Ευχαριστώ τον Υπουργό για την κατανόηση και την άμεση επίλυση του ζητήματος.»