Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο ζητά η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση Καβάλας με μοναδικό θέμα συζήτησης τα οικονομικά του Δήμου, Συγκεκριμένα η επιστολή προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου αναφέρει τα εξής: 

κ. Πρόεδρε,

Τα Οικονομικά στοιχεία του Δήμου που παρουσίασε ο Οικονομικός Δ/ντης στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εμφανίζουν μία σοβαρή υστέρηση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα. Αυτό που ειπώθηκε από τον Οικονομικό Δ/ντη είναι ότι η στέρηση των εσόδων οφείλεται στο γεγονός των πληρωμών που έκανε και των μέτρων που έλαβε ο Δήμος λόγω της πανδημίας. Σε ότι αφορά τα έξοδα η απόκλιση, οφείλεται, μεταξύ άλλων, σε ένα μεγάλο βαθμό (περίπου 364 χιλ. €) σε πληρωμή προς τη ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ που δεν έγινε.  

 Αυτή είναι μια πραγματικότητα που δένεται άρρηκτα με το διαχρονικό έλλειμμα της κρατικής χρηματοδότησης, που σήμερα ενισχύεται από τις απώλειες από τη μη είσπραξη ανταποδοτικών τελών, από καταστήματα και από επιχειρήσεις που έκλεισαν, από ανταποδοτικές δομές, απ’ τα νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν κ.λπ. Το πρόβλημα θα επιδεινώνεται με το χρόνο, από νέες ανάγκες που πρέπει να καλύψουν οι Δήμοι π.χ. σε έκτακτο προσωπικό, σε είδη και μέσα προστασίας, ελάφρυνση ανέργων, ευάλωτων νοικοκυριών κ.λπ. 

Να σημειώσουμε εδώ ότι οι Δήμοι χρηματοδοτούνται  για το 2020 με μόλις   2.037 εκ. ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, όταν μόνο η μισθοδοσία  του προσωπικού τους υπολογίζεται σε περίπου 1800 εκ ευρώ!!

Βέβαια γνωρίζουν πολύ καλά τα λαϊκά στρώματα ότι το έλλειμμα της κρατικής χρηματοδότησης οι Δήμοι το καλύπτουν με τα λεγόμενα «ίδια έσοδα» (τοπική φορολογία - χαράτσωμα των δημοτών από το μακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας που έχουν μετατραπεί οι Δήμοι). Στον κρατικό προϋπολογισμό τα «ίδια έσοδα» των Δήμων εκτιμάται ότι για το 2020 θα ανέλθουν σε 2.749 εκ. ευρώ.

Σε αυτές τις συνθήκες προβάλλει με ένταση το ζήτημα της άμεσης  χρηματοδότησης του Δήμου από το Κράτος.

Καλούμε τη Διοίκηση να καλέσει έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τα Οικονομικά του Δήμου. Καλούμε τις υπόλοιπες παρατάξεις να πάρουν θέση επί του συγκεκριμένου ζητήματος.

Διεκδικούμε:.

Ø    ‘Άμεση και γενναία ενίσχυση των δήμων από το Κράτος για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών που προκύπτουν.

Ø     Να σταματήσει ο έλεγχος του Οικονομικού Παρατηρητηρίου για   ισοσκελισμό εσόδων-εξόδων των Δήμων.

Ø     Να καλυφτούν από το κράτος τα οφειλόμενα τους.

Ø     Να μειωθεί  το ενεργειακό κόστος  με  τιμολόγιο όπως ισχύει για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις, μείωση του ΦΠΑ για ΔΕΥΑΚ, ΣΧΟΛΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ και αθλητικές δομές.

Ø    Η καθαριότητα στις πόλεις και τα χωρά είναι από τα κρίσιμα μεγέθη προστασίας της δημοσίας υγείας και  καθολική ανάγκη, γι’ αυτό και πρέπει, να είναι  στην αποκλειστική ευθύνη των δήμων, με χρηματοδότηση τους από τον κρατικό προϋπολογισμό,  τουλάχιστον όσον αφορά την μισθοδοσία του προσωπικού τους και τα λειτουργικά των ΦΟΣΔΑ.

Ø    Να μην αποδοθεί στη ΔΙΑΑΜΑΘ το οφειλόμενο ποσό-χαράτσι των 364.000 €.        

Καβάλα 16-04-2020

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ