Δεν εξελέγη Συμπαραστάτης του Δημότη στο Δήμο Νέστου μετά από την ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στην συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου σήμερα Τρίτη 29 Οκτωβρίου. Όπως δήλωσε ο πρώην δήμαρχος Βαγγέλης Τσομπανόπουλος "Στο Δημοτικό Συμβούλιο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, μεταξύ των θεμάτων, ήταν και η εκλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη. Η Διοίκηση, δεν έκανε καμία πρόταση. Εμείς, προτείναμε, τον κ. Λεπίδα Ιωάννη του Νικολάου, ο οποίος, ψηφίστηκε, μόνο από την δική μας παράταξη.

 

Πραγματοποιήθηκαν, δύο ψηφοφορίες, χωρίς αποτέλεσμα. Απαιτούνταν, τα 3/5 των παρόντων Δημοτικών Συμβούλων (24 παρόντες σήμερα ) δηλαδή, 14 ψήφοι. Η δική μας παράταξη, δεν τους διέθετε. Συνεπώς, δεν εξελέγη, Συμπαραστάτης του Δημότη, στον Δήμο μας".