Πανελλαδική κάλυψη προσφέρει, πλέον, το δίκτυο COSMOTENarrowBandInternetofThings(NB-IoT), μεπληθυσμιακή κάλυψη που αγγίζει το96,9%.Η τεχνολογία NB-IoTαπαιτεί μικρό όγκο δεδομένων για τη διασύνδεση συσκευών(αισθητήρες, smartmeters, trackers) μέσω του δικτύου κινητής, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση ενέργειαςκαι δίνοντας ώθηση σ’ ένα ευρύ φάσμα νέων εφαρμογών.Η τεχνολογία NB-IoT προσφέρει κάλυψηπαντού-ακόμη και σε υπόγεια- ασφάλειαστην κίνηση δεδομένων και χαμηλό κόστοςχρήσης.

 

Η COSMOTE έχει ήδη υλοποιήσει πιλοτικές εφαρμογές Smart Citiesμε τη χρήση δικτύου NB-IoT, όπως ο έξυπνος φωτισμός, το έξυπνο parking και η παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην πόλη της Πάτρας, αλλά και το ‘‘Smart University Campus’’ στην Ξάνθη, με εφαρμογές παρακολούθησης της  ποιότητας του αέρα και της στάθμης των δεξαμενών πετρελαίου θέρμανσης, αλλά και ανάλυσης της ποιότητας του νερού.

 

«Οι έξυπνες πόλεις, η ευφυής κινητικότητα, η διασυνδεδεμένη υγεία, η ψηφιακή γεωργία, η διαχείριση υδάτινων πόρων και αποβλήτων, είναι μόνο μερικά από τα παραδείγματα του τεχνολογικού μέλλοντος που θα φέρει στην καθημερινότητά μας, η ανάπτυξη του mobile Internet of Things. Επενδύσαμε δυναμικά στην επέκταση του ασύρματου δικτύου NB-IoT σε ολόκληρη τη χώρα, ώστε να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις, τους Δήμους, αλλά και κάθε οργανισμό, να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις και τις επιταγές της νέας ψηφιακής εποχής»,δήλωσε σχετικά ο ExecutiveDirectorNetworkPlanningDevopsΟμίλου ΟΤΕ, κ. Γιώργος Τσώνης.

 

Νέο οικονομικό πρόγραμμα για εταιρικούς πελάτες

 

Το νέο οικονομικό πρόγραμμα COSMOTEΝΒ-ΙοΤ DataSharing500ΚΒ,διαθέτει εμπορικά η COSMOTE. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για οργανισμούς και επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ή προσφέρουν λύσεις NB - IoT και έχουν ανάγκη για αξιόπιστη επικοινωνία ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία, όπως κτίρια και υπόγεια, και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας από τις ΙοΤ συσκευές χωρίς την απαίτηση συχνής φόρτισης. 

 

Η κατανάλωση dataείναι μικρή, καθώς οι συσκευές διασυνδέονται μόνο όταν απαιτείται. Για παράδειγμα, σε εφαρμογή Έξυπνου Φωτισμού, ο λαμπτήρας θα διασυνδεθεί μία φορά κάθε 6 μήνες, όταν θα χρειαστεί αντικατάσταση. Αντίστοιχα, σε εφαρμογή WasteManagement, ο κάδος ανακύκλωσης θα διασυνδεθεί μία φορά την ημέρα, όταν θα έχει γεμίσει, για να γίνει η περισυλλογή των απορριμμάτων.  

 

Το νέο οικονομικό πρόγραμμα COSMOTEΝΒ-ΙοΤ DataSharing500ΚΒπροσφέρει ευελιξία στην κατανάλωση των ενσωματωμένωνΚB,έλεγχο και διαχείριση των συνδέσεωνμέσω IoT portal και δυνατότητα διαμοιρασμού(sharing) των δεδομένων μεταξύ των συνδέσεων, εξασφαλίζοντας έτσι, μεγαλύτερη οικονομία. Το πρόγραμμα αφορά σε ΙοΤ συσκευές που είναι συμβατές με την τεχνολογίαΝΒ-ΙοΤ.