Σύμφωνα με τα τελικά αποτελέσματα στον Δήμο Θάσο. νέος δήμαρχος αναδείχθηκε ο Λευτέρης Κυριακίδης