Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Τα μέλη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΩΝ Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ αποφάσισαν με έκτακτη γενική συνέλευση της Πέμπτης 12 Απριλίου 2018, να συμμετέχουν στην Πανελλήνια  24ωρη Απεργία  που έχει εξαγγείλει η Π.Ν.Ο. σε όλες τις κατηγορίες πλοίων, την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018 και από 06:00 έως Πέμπτη 19 Απριλίου 2018 στις 05:30. 

 

                                             Δ Ι Ε Κ Δ Ι Κ Ο Υ Μ Ε  

 -    Άμεση επίλυση του συνταξιοδοτικού  με την πλήρη απεμπλοκή των ναυτικών εν ενέργεια και συνταξιούχων από τον νομό  4387/16.

 

- Να τερματιστούν οι μειωμένες και ειδικές συνθέσεις και συνθήκες εργασίας γαλέρας με τροποποίηση –κατάργηση του νομού 4150/2013 με ταυτόχρονη κατάργηση και όλων ων υπουργικών αποφάσεων για τις ειδικές συνθέσεις .

 

   -  Άμεση απόσυρση του σχεδίου υπουργικής απόφασης ΥΝΑΠ για τη διενέργεια ενδομεταφορών από πλοίαα με σημαία τρίτου κράτους.

 

- Νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας με πραγματικές και Ουσιαστικές αυξήσεις.

 

- Άμεση και ορθή πληρωμή των δεδουλευμένων.

 

  -   τήρηση και εφαρμογή σε όλα τα πλοία των ωραρίων εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών σύμφωνα με τις συλλογικές συμβάσεις και τους διεθνείς κανονισμούς.  

 

- Κάτω τα χέρια από τους ναυτεργάτες.

 

 

 

Ο     Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ                                         Ο      Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ  Ε Α Σ 

 

 

  Μαλαμίδης    Μ.                                                 Μπαμπαλής     Χ.