ΥΠΕ

Επτά τοπικές μονάδες υγείας θα πρέπει να δημιουργηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας ώστε να θεωρηθεί επαρκής ο αριθμός των ιατρών που θα καλύπτει την Πρωτοβάθμια περίθαλψη των κατοίκων της Καβ