Ξουλόγης

Μετά την ανακοίνωση των ονομάτων των προέδρων των νομικών προσώπων και των επιχειρήσεων του Δήμου Καβάλας δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα βιογραφικά τους. Αναλυτικά: