Σύλλογος πρώην Γυμνασίου Αρρένων

Σχολικά βιβλία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 1900 έως και σήμερα αναζητά ο σύλλογος αποφοίτων – φοιτησάντων και εκπαιδευτικών του 1ου Γυμνασίου Καβάλας και τέως Γυμνασίου Αρρένων, προκειμένου να συμπληρωθεί η βιβλιοθήκη του σχολείου.