Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες

Την Τετάρτη (29/03) ο νέος σύλλογος με όνομα “Γονείς και Φίλοι παιδιών με αλλεργίες” πραγματοποίησε την πρώτη εκδήλωση του στο 12ο Δημοτικό σχολείο Καβάλας.

 

Ενημερωτική εκδήλωση για την εξοικείωση της κοινότητας με το ζήτημα της αλλεργίας διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Αλλεργίες.