Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καβάλας πληροφορεί τους ενδιαφερομένους ότι από 14 Οκτωβρίου 2019 μέχρι 6 Νοεμβρίου 2019 θα  δέχεται αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας, οι οποίες θα διεξαχθούν στις 30 Νοεμβρίου 2019