Πυθαγόρας

Στις 14-09-2020 και ώρα 17:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Πολιτιστικού Κέντρου «Πυθαγόρας» συνήλθε η Διαχειριστική Επιτροπή με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους που φιλοξενούνται σε αυτό σε δυο ομάδες και τηρώντας τους κανόνες προστασίας.

Ο Όμιλος Καβάλας για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας (ΟΔΕΓ) και ο σύλλογος αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας  «συν Αθηνά»  συνδιοργανώνουν μαθήματα αρχαίων  ελληνικών για ενήλικες , που θα γίνονται δωρεάν κάθε Σάββατο (5-6 μμ.) στο πολιτιστικό κέντρο «Πυθαγόρας»