παγγαίο καθαρισμός ρεμάτων

Ένα έργο αναγκαίο για την προστασία της ζωής και των περιουσιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων της Π. Ε. Καβάλας, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Κώστα Αντωνιάδη.