Οικονομική Αστυνομία Βορείου Ελλάδος

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Καβάλα  για την τήρηση της ασφαλιστικής - εργατικής και φορολογικής νομοθεσίας, πραγματοποιήθηκαν, το διάστημα από 10 έως 20 Αυγούστου 2021, από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Έλεγχοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη για την τήρηση της ασφαλιστικής - εργατικής

Οικονομική Αστυνομία απέκτησε η Βόρεια Ελλάδα Από τις 6-7-2015 ξεκίνησε η λειτουργία της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Η Υποδιεύθυνση έχει στελεχωθεί με αστυνομικό προσωπικό, Γενικών και Ειδικών καθηκόντων, με εδαφική αρμοδιότητα τη Βόρεια Ελλάδα