κυκλοφορία

Στις πρώτες 10 περιοχές της χώρας με τα περισσότερα αυτοκίνητα είναι ο νομός Καβάλας σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής

Δυσχέρεια κυκλοφορίας στον κόμβο του ΟΑΕΔ επί της οδού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού.