γυμνάσιο Αμυγδαλώνα

Χωρίς φιλόλογο και μαθηματικό παραμένουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς τα τμήματα ένταξης στο γυμνάσιο του αμυγδαλεώνα γεγονός που έχει προκαλέσει τεράστιο στην λειτουργία τους.