γραφειοκρατία

Σχεδόν καθημερινή είναι η ανάγκη μετακίνησης προσφύγων από την Καβάλα και την Δράμα στην Αλεξανδρούπολη για διεκπεραίωση εγγράφων.