εξόρυξη μαρμάρου

«Η λύση για τα επόμενα χρόνια θα είναι η υπόγεια εξόρυξη. Δεν τίθεται απλά θέμα  προώθησης της τοπικής εξορυκτικής δραστηριότητας.