εργαστήρι υφαντικής

Σ' αυτή την πραγματικά επιβλητική και εμβληματική εγκατάσταση παντρέψαμε αρμονικά το χθες με το σήμερα.