δημοτικά καταστήματα

Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 27 Μαΐου το τοπικό συμβούλιο Καβάλας με τηλεδιάσκεψη. Στη συνεδρίαση πρόκειται να συζητηθούν θέματα μισθώσεων δημοτικών καταστημάτων σε ιδιώτες.