Διεύθυνση Δασών

Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021 έχει προγραμματιστεί να γίνει η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών για τις περιοχές ευθύνης της Διεύθυνσης Δασών Ν.Καβά

Κάθε διαγωνιζόμενος/η μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό με 1 φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (αρχείο jpg), και αποστολή στο email: [email protected]. Η αποστολή των φωτογραφιών πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2019

Η Δ/νσης Δασών Καβάλας ενημερώνει για την εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε 995/2010. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 144531/4225/3-8-2016 Κ.Υ.Α, δίδεται παράταση προθεσμίας εγγραφής στα Μητρώα Εμπόρων και Φορέων Εκμετάλλευσης, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Ξυλείας (Ε.Ε. 995/2010), έως 30-9-2016.