δέντρα

Σε εργασίες κλαδέματος προχώρησε ο ανάδοχος του έργου στην περιοχή της ακτής Καλαμίτσας.  Τα δέντρα είχαν χαρακτηριστεί επικίνδυνα και χρειαζόταν περιποίηση.