δάνεια

Να βοηθήσει στην προσπάθεια για τη διευθέτηση των στεγαστικών τους δανείων τα οποία έχουν λάβει μεταξύ 1990 και 2004 από στεγαστικό πρόγραμμα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου ζήτησαν από τον αντιπεριφερειάρχη Κώστα Αντωνιάδη οι παλιννοστούντες ομογενείς

Παρατάθηκε μέχρι την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του τέως Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ),