Αντώνης Τρίτσης

Ένας μεγάλος στόχος της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Νέστου φαίνεται πως γίνεται πραγματικότητα, όπως αναφέρει ο δήμαρχος Νέστου, Σάββας Μιχα

Έργο προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ που αφορά παρεμβάσεις Αστικής Αναζωογόνησης του Δήμου Παγγαίου εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει τις εξής παρεμβάσεις :

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μελέτη ύψους 242.420 ευρώ για την αποκατάσταση τριών χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Δημαρχείο, το Μέγαρο Wix και την Κατοικία Μούτουλα