Αντώνης Τρίτσης

Εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» μελέτη ύψους 242.420 ευρώ για την αποκατάσταση τριών χαρακτηρισμένων μνημείων του Δήμου Καβάλας. Συγκεκριμένα πρόκειται για το Δημαρχείο, το Μέγαρο Wix και την Κατοικία Μούτουλα