ανακύκλωση χαρτιού

Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020, με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Ποιότητας Ζωής, Κυριάκου Σταυρίδη και τη συμμετοχή του ειδικού συνεργάτη του Δήμου Καβάλας για τη διαχείριση απορριμμάτων, Κωνσταντίνου Κητή, ξεκίνησε η προσπάθεια ενημέρωσης των μαθητών των 10ου και 15ου Δημοτικών Σχολείων Καβάλας,

Ο Δήμος Καβάλας σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, οργανώνει ένα νέο πρόγραμμα χωριστής διαλογής και ανακύκλωσης χαρτιού/χαρτονιού στην πηγή.