Αιματολογική κλινική

Ψήφισμα προς το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜΘ με αίτημα την ίδρυση αιματολογικής κλινικής στο Νοσοκομείο Καβάλας αποστέλλει η επιτροπή αγώνα που έχει συσταθεί γι΄ αυτό τον σκοπό.