Συνεδριάζει τη Δευτέρα 7 Μαΐου στις 17:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου στο δημοτικό κατάστημα το δημοτικό συμβούλιο Νέστου. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι το εξής: 

 

1.        Έγκριση ψηφίσματος Κ.Ε.Δ.Ε.

2.        Έγκριση 5ης αναμόρφωσης – τροποποίησης προϋπολογισμού Δήμου Νέστου οικονομικού  έτους 2018

3.        Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018

4.        Έγκριση επιλογής υδρονομέων άρδευσης

5.        Έγκριση επιβολής τέλους επί παροχής νερού σε επιχειρήσεις λατομικών προϊόντων 

6.        Έγκριση συμπλήρωσης της με αριθ. 46/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί τελών άρδευσης

7.        Έγκριση επιβολής τελών  και δικαιωμάτων χρήσης των Δημοτικών Κοιμητηρίων

8.        Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα

9.        Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών Συλλόγων 

10.     Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμηθειών καυσίμων για τον Δήμο Νέστου

11.     Έγκριση περί μεταβίβαση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών λόγω συνταξιοδότησης. 

12.     Έγκριση περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί των πλατειών Ηρώων, Μακεδονίας  και Προαστείου στη Δ.Κ. Χρυσούπολης 

13.     Περί παραχώρησης μη λειτουργούντος σχολείου στον Μορφωτικό-Πολιτιστικό Σύλλογο Ελαφοχωρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.1894/90

14.     Περί παραχώρησης χώρου του 1ουΓυμνασίου Χρυσούπολης στον Ορειβατικό Σύλλογο Χρυσούπολης

15.     Έγκριση για  έκτακτη επιχορήγηση για εργασίες ελαιοχρωματισμού στο κλειστό Γυμναστήριο το 1ουΓυμνασίου Χρυσούπολης της ΒΒάθμιαςΣχολικής Επιτροπής Δήμου Νέστου

16.     Περί παραχώρησης προς χρήση του λυόμενου οικίσκου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Μακρυχωρίου στον Σύλλογο Περιπατητών Καβάλας –«ΑΡΤΕΜΙΣ»

17.     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Συλλόγου Σκακιστικό Όμιλο Δήμου Νέστου 

18.     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Ζαρκαδιάς

19.     Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης του Φιλοπροδευτικού Συλλόγου Νέων Παραδείσου

20.     Έγκριση για χορήγηση νέας παροχής ηλεκτροδότησης της περιοχής πίλλαρ στον οικισμό Ρομά της Τ.Κ. Πηγών 

21.     Έγκριση τροποποίησης καταστατικού  του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη

22.     Έγκριση για τον προγραμματισμό καλοκαιρινών εκδηλώσεων στην Δ.Κ. Κεραμωτής

23.     Έγκριση αποδοχής συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση Ι, στον άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

24.     Έγκριση αποδοχής συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων»» με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις»

25.     Έγκριση αποδοχής συμμετοχής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Πρόσκληση ΙΙΙ, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας»

26.     Έγκριση ανέγερσης καλλιτεχνικού Μνημείου Θρακιωτών στην Δ.Κ. Χρυσούπολης

27.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Κατασκευή Χωνευτηρίου στο Δημοτικό Κοιμητήριο Δ.Κ. Χρυσούπολης”

28.     Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΟΥ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»

29.     Έγκριση παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»