Την ερχόμενη Τετάρτη 20 Απριλίου συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Νέστου με 40 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 στο δημαρχείο Νέστου

Ημερήσια Διάταξη 

 1. Έγκριση 4ης τροποποίησης - αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 2. Έγκριση διαγραφής οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων Α΄ τριμήνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
 4. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών αγροτικών ακινήτων
 5. Αντικατάσταση μέλους για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών που δεν υπάγονται στον ΕΚΠΟΤΑ έτους 2016.
 6. Έγκριση επιστροφής ποσού δημοσιονομικής διόρθωσης 6.395,83€ που αφορά το έργο «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Λεκάνης»
 7. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων «Γιορτή Μυδιού στις 6-5-2016 και Γιορτή Σαρδέλας στις 7-5-2016 στη Δ.Κ. Κεραμωτής
 8. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για πληρωμή οφειλών στο Ι.Κ.Α.
 9. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πληρωμή λογαριασμών στην Δ.Ε.Η. Α.Ε.
 10. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015.
 11. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2015.
 12. Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
 13. Έγκριση για νομιμοποίηση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα
 14. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης Δήμου Νέστου με Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας
 15. Έγκριση περί απομάκρυνσης ή διατήρησης περιπτέρου ιδιοκτησίας του θανόντος Γιαλαμπούκη Δημήτριου,  επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 37,  στη Χρυσούπολη, της  Δημοτικής Κοινότητας Χρυσούπολης  του Δήμου Νέστου
 16. Έγκριση  παραχώρηση χρήσης του διδακτηρίου της Τ.Κ. Διαλεκτού στο Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού
 17. Έγκριση ονοματοδοσίας  της κύριας αίθουσας του πνευματικού κέντρου της Τ.Κ. Πέρνης
 18. Έγκριση  για Επέκταση-Μετατόπιση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
 19. Έγκριση για επαύξηση ισχύος από 35 kVA (Νο 3) σε 85 kVA (Νο 5) της παροχής με αριθμό 23910673 στη διεύθυνση ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ στη Δ.Κ. Κεραμωτής
 20. Έγκριση  της με αριθ. 22/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ περί «Παραχώρησης τμήματος δημοτικής έκτασης η οποία βρίσκεται στον Αναδασμό 1983 του αγροκτήματος Αβραμηλιάς σύμφωνα με το  Ν. 4235/14
 21. Έγκριση της με αριθμού 27/2016 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα «Τρίτη (3η) αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2016».
 22. Έγκριση της με αριθμού 39/2016 απόφασης ΔΣ του ΝΠΔΔ "ΕΥνεστία" με θέμα: «Έγκριση έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2015»
 23. Έγκριση Κανονισμού Άρδευσης έτους 2016 ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
 24. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2016 ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
 25. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού έτους 2015 ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
 26. Έγκριση Δελτίων Οικονομικής και Διοικητικής Παρακολούθησης ΤΟΕΒ Χρυσούπολης μηνών Αυγούστου-Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου-Νοεμβρίου & Δεκεμβρίου έτους 2015
 27. Έγκριση Δελτίων Οικονομικής και Διοικητικής Παρακολούθησης ΤΟΕΒ Χρυσούπολης μηνών Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου έτους 2016
 28. Έγκριση Αποτελεσμάτων Χρήσης του ΤΟΕΒ Χρυσούπολης
 29. Έγκριση Εκτέλεσης του υποέργου 5 με τίτλο: “Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος και BEMS” της πράξης “Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης”
 30. Έγκριση Εκτέλεσης του υποέργου 6 με τίτλο: “Δράσεις Δημοσιότητας” της πράξης “Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης”
 31. Έγκριση Εκτέλεσης του υποέργου 7 με τίτλο: “Ενεργειακή Επιθεώρηση EX POST” της πράξης “Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης ΑΠΕ στο κτίριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης”
 32. Έγκριση ή μη διέλευσης του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου στα σημεία διασταύρωσής του με ρέμα και αρδευτικό κανάλι του Δήμου Νέστου
 33. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών- Τακτοποιητικού) του έργου: “ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Δ. ΞΕΡΙΑ”
 34. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “Reinforcing protected areas capacity through an innovative methodology for sustainability (Bio2CARE) – Ενίσχυση της ικανότητας των προστατευόμενων περιοχών μέσω μιας καινοτόμου μεθοδολογίας για την αειφορία” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302200/ΜΑ5726/11.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2. A sustainable and climate adaptable Cross – Border area, Επενδυτική Προτεραιότητα (6d) “Protecting and restoring biodiversity, soil protection and restoration and promoting ecosystem services including NATURA 2000 and green infrastructures”».                       
 35. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “Green employment in the management of bio wastes (Green_Crew) – Πράσινη απασχόληση στη διαχείριση των βιολογικών αποβλήτων” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302200/ΜΑ5726/11.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 4. A socially inclusive cross-border area, Επενδυτική Προτεραιότητα (9c) Providing support for social enterprises”
 36. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “PROMOTION OF CULTURAL AND NATURAL HERITAGE OF MECTA/NESTOS VALLEY BY MEANS OF CONTEMPORARY ART (Προαγωγή της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της κοιλάδας MECTA /Νέστου μέσω της σύγχρονης τέχνης) ” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302200/ΜΑ5726/11.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2. A sustainable and climate adaptable Cross – Border area, Επενδυτική Προτεραιότητα (6c) “Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage”»
 37. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “An ICT river basin pollution and soil degradation management tool for the Greek – Bulgarian cross border area (RiverDrone) – Ένα εργαλείο διαχείρισης της ρύπανσης των λεκανών απορροής ποταμών των ΤΠΕ και της υποβάθμισης του εδάφους για την Ελληνική – Βουλγαρική διασυνοριακή περιοχή” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302200/ΜΑ5726/11.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2. A sustainable and climate adaptable Cross – Border area, Επενδυτική Προτεραιότητα (6f) “Promoting innovative technologies to improve environmental protection and resource efficiency in the waste sector, water sector, soil protection or to reduce air pollution, does not generate any revenues for our organization”».                       
 38. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου:“e-Social Health Care (e - Κοινωνική Φροντίδα Υγείας) ” στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης του INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία» 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302200 /ΜΑ5726/11.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 4. A socially inclusive cross-border area, Επενδυτική Προτεραιότητα (9a) “Promoting social inclusion, combating poverty and any discrimination”».
 39. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “Biodiversity and Environmental Sustainability of the Territories (Βιοποικιλότητα και της περιβαλλοντική βιωσιμότητα)”στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302277/MA5873/16.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2. Environment, Επενδυτική Προτεραιότητα (6c) “Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage”». 
 40.  Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “ENHANCING SME's COMPETITIVENESS (Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων) ” στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020, με αριθμό πρωτοκόλλου 302277/MA5873/16.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 1. Entrepreneurship & Innovation, Επενδυτική Προτεραιότητα (3a) “Promoting entrepreneurship, in particular by facilitating the economic exploitation of new ideas and fostering the creation of new firms, including through business”».   
 41. Έγκριση Υποβολής ένταξης του έργου: “On the way to the old shepherds (Στον δρόμο προς την παραδοσιακή βοσκή) ”στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης του Transnational Cooperation Programme Interreg ‘Balkan-Mediterranean 2014-2020,με αριθμό πρωτοκόλλου 302277/ MA5873 /16.12.2015 και ειδικότερα στον άξονα προτεραιότητας 2. Environment, Επενδυτική Προτεραιότητα (6c) “Conserving, protecting, promoting and developing natural and cultural heritage”».