Συνεδριάζει το απόγευμα της ερχόμενης Δευτέρας 11 Απριλίου στις 18:30 το περιφερειακό συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

 

 

1.1. 1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγκριση 2 ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Οικονομικού Έτους 2016. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρύφων Εξάρχου .

 

1.2. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , κατά το Δ΄ Τρίμηνο 2015. Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ.Τρύφων Εξάρχου .

 

1.3.Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2016 και Ισολογισμού - Απολογισμού έτους 2015 του Νομαρχιακού Κ.Ε. Κ Ξάνθης. Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Τσιλιγγίρης .

 

2.1. 2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΜΘ. Έγκριση 1 ης τροποποίησης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2016. Εισηγητής: ο Δ/ντης της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών κ. Κων/νος Καλούδης.

 

3.1. 3.ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς του Ν. Δράμας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

3.2 Έγκριση Απαγόρευσης Αλιείας στον ποταμό Έβρο και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων της Π.Ε. Έβρου της περιοχής ευθύνης Δ.Α.Ο.Κ. Έβρου, λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

3.3. Έγκριση Απαγόρευσης Αλιείας στους ποταμούς Έβρο, Ερυθροπόταμο, Άρδα, τους παραποτάμους τους και στους λοιπούς Υδάτινους σχηματισμούς των Εσωτερικών υδάτων της Π.Ε. Έβρου, περιοχή ευθύνης της Δ.Α.Ο.Κ Ορεστιάδας, λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

3.4 Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

3.5. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς Νέστου , Κόσυνθου, Κομψάτου, στους παραποτάμους τους και στα λοιπά εσωτερικά ύδατα της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης , λόγω αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

3.6. Έγκριση απαγόρευσης αλιείας στους ποταμούς και λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για την προστασία της αναπαραγωγής των αλιευμάτων. Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

4.1. 4. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων πέραν του εθνικού πλαισίου ωραρίου στην πόλη της Καβάλας , για την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 . Εισηγητής : Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάκης.

 

4.2 Έγκριση έκδοσης απόφασης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο «Αντικατάσταση και ανύψωση κεντρικού συλλεκτήριου αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων Εχίνου» που εκτελείται από το Δ. Μύκης. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ξάνθης κ. Κωνσταντίνος Ζαγναφέρης .

 

5.1. 5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για τον Έλεγχο / Επιστημονική καθοδήγηση και παρακολούθηση του έργου: «Ενέργειες καταπολέμησης κουνουπιών στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης» Εισηγητής : O Πρόεδρος της Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος κ. Σωτήριος Παπαδόπουλος .

 

5.2. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Σαμοθράκης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Βατότητας Οδικού Δικτύου Σαμοθράκης» προϋπολογισμού 400.000,00 €. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Εβρου κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 

5.3.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , του Δήμου Κομοτηνής και της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κομοτηνής. Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

 

5.4. Ανάκληση της αριθμ. 2/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορά την έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας σχετικά με την "Παραχώρηση χρήσης ασθενοφόρου για την λειτουργία του χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρό ". Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Δράμας κ. Ανάργυρος Πατακάκης .

 

5.5. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανασύνθεση στερέωση και ανάδειξη των Mαρμάρινων θραυσμάτων της Ρωμαϊκής Σαρκοφάγου και των Μιλιαρίων του Αρχαιολογικού Μουσείου Κομοτηνής . Εισηγητής: O Aντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Ροδόπης κ. Χρήστος Μέτιος.

 

6.1. 6. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΕΞΥΠΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (SMS-CBA)» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», 2 η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.2.Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΠΑΝΙΩΝ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟ ΑΡΔΑ ΚΑΙ ΝΕΣΤΟ (WILD LIFE FOE EVER)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», 2η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6d. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.3. Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΔΑΦΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΦΥΤΟΓΑΡΜΑΚΩΝ (AGRIHALE)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», 2η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.4.Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΟΥΝΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ (INTERHEALTH) », στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», 2η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 4, Επενδυτική Προτεραιότητα 9a. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.5.Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΟΜΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ (SERVE) », στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας «INTERREG V-A ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020», 2η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 4, Επενδυτική Προτεραιότητα 9c. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.6. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (BALCOAST) », στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG BALKANMEDITERRANEAN 2014-2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 11a. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.7.Εγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (CONSFARM)»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014- 2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.8. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ (GREEN STONE)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6f. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.9. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΟΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ (INHERIT)»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014- 2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.10. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ (BIOMAGUARD)»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 6c. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.

 

6.11. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗΣ ΕΝΩΝΟΥΝ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ (TOURIST)», στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG BALKAN-MEDITERRANEAN 2014-2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 10a. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου. 6.12. Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (GREEN SHIELD)»,στο πλαίσιο του Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας «INTERREG V-B Αδριατική-Ιόνιο 2014-2020», 1η πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, Άξονας Προτεραιότητας 2, Επενδυτική Προτεραιότητα 2.2. Εισηγητές : Από ΔΟ. ΔΕΠ ο κ. Γεώργιος Ταταράκης και η κα. Μαρία Χαμητίδου.