Κατ’ ελάχιστον 40 έως 50 ευρώ θα είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού που θα ανακοινωθεί εντός του μηνός Μαρτίου και θα ισχύσει από την 1η Απριλίου, διαμορφώνοντας τα κατώτατα όρια των αμοιβών στα 820 έως 830 ευρώ μηνιαίως.

 

Το όριο αυτό των αυξήσεων είναι σχεδόν «δεσμευτικό» προκειμένου η κυβέρνηση να «τιμήσει» την προεκλογική της εξαγγελία για διαμόρφωση του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ το 2027, δηλαδή στο τέλος της τετραετίας.

 

 

Ο στόχος

 

Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός θα πρέπει οι ετήσιες αυξήσεις να κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω από τα 42,5 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι ο νέος μισθός δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος από τα 822,5 ευρώ.

 

Εφόσον μάλιστα η κυβέρνηση επιλέξει να «στρογγυλοποιήσει» – προς τα πάνω – την εν λόγω αύξηση είναι εξαιρετικά πιθανό ο μισθός να διαμορφωθεί στα 830 ευρώ.

 

Συνεπώς η αναφορά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Χατζηδάκη ότι ο νέος μισθός θα έχει ως πρώτο νούμερο το οκτώ – δηλαδή θα είναι πάνω από 800 ευρώ – κατ’ ουσίαν «παραβίασε ανοιχτές θύρες». 

 

Καθώς μια αύξηση χαμηλότερη – ουσιαστικά – θα καθιστούσε ανέφικτη την επίτευξη του στόχου των 950 ευρώ.

 

Κι αυτό σε μια εποχή που διακηρυγμένη κυβερνητική προτεραιότητα είναι «οι καλοπληρωμένες δουλειές».

 

Το κατώφλι των αυξήσεων σε ποσοστό προσδιόρισε – προσφάτως – η υπουργός Εργασίας κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου σημειώνοντας ότι αυτές ξεκινούν από το 3,5%, όσο δηλαδή ήταν ο πληθωρισμός του 2023.

 

Εφόσον – τελικώς – ο νέος μισθός θα κυμανθεί από τα 820 έως τα 830 ευρώ, θα απομένουν 120 έως 130 ευρώ – για τις επόμενες τρείς αυξήσεις έως το 2027 – έτσι ώστε να επιτευχθεί στόχος για κατώτατο μισθό στα 950 ευρώ.

 

 

Η ανακοίνωση

 

Ο νέος κατώτατος μισθός θα γίνει γνωστός στις 22 Μαρτίου και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Απριλίου. Η διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η προθεσμία για την σύνταξη και την υποβολή της έκθεσης διαβούλευσης θα ολοκληρωθεί το αργότερο έως τη 19η Φεβρουαρίου 2024.

 

Η διαβίβαση του υπομνήματος και της τεκμηρίωσης κάθε διαβουλευομένου από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης προς τους λοιπούς εκπροσώπους των κοινωνικών εταίρων, με πρόσκληση για προφορική διαβούλευση, θα γίνει έως την 26η Φεβρουαρίου 2024.

 

Θα ακολουθήσει η έως την 1η Μαρτίου η διαβίβαση όλων των υπομνημάτων και της τεκμηρίωσης των διαβουλευομένων, καθώς και της έκθεσης των εξειδικευμένων επιστημονικών και ερευνητικών φορέων στο Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (Κ.Ε.Π.Ε.) προς σύνταξη Σχεδίου Πορίσματος Διαβούλευσης.

 

Το Σχέδιο του Πορίσματος Διαβούλευσης θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως τη 15η Μαρτίου και ακολούθως η υπουργός Εργασίας στις 22 Μαρτίου θα εισηγηθεί στη συνεδρίαση του υπουργικού Συμβουλίου τον νέο κατώτατο μισθό των υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.

 

πηγή: ot.gr