Το Σάββατο (08/07) στις 10:00 το πρωί, θα γίνει η τακτική γενική συνέλευση της ΕΠΣ Καβάλας στο Ενωσιακό γήπεδο των Αμισιανών. 

 

Σχετική ανακοίνωση της ΕΠΣ Καβάλας αναφέρει τα εξής:

 

“Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Καβάλας

 

Έχοντας υπόψη του:

 

1. Την 63/23-05-2023 απόφαση του Δ.Σ. της Ένωσης

 

2. Τις διατάξεις των οικείων άρθρων του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Καβάλας

 

3. Τις διατάξεις της ισχύουσας Αθλητικής Νομοθεσίας 

 

Π ρ ο σ κ α λ ε ί

 

Όλα τα σωματεία-μέλη της Ένωσης σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 08-07-2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.μ., στο Ενωσιακό Γήπεδο Καβάλας (Γήπεδο ΕΠΣ Καβάλας) στα Αμισιανά, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Επικύρωση πληρεξούσιων των σωματείων και έλεγχος απαρτίας των παρισταμένων μελών

 

2. Εκλογή τριών γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών της Γ.Σ.

 

3. Έκθεση διοικητικού απολογισμού

 

4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού

 

5. Έκθεση οικονομικού απολογισμού

 

6. Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

 

7. Έγκριση οικονομικού απολογισμού.

 

8. Έκθεση και έγκριση προϋπολογισμού επόμενου έτους

 

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα, Σάββατο 08-07-2023, στον ίδιο χώρο και ώρα 11:00 π.μ. Λογίζεται σε απαρτία ανεξάρτητα του αριθμού των παρευρισκομένων μελών και χωρίς νέα πρόσκληση.

 

Στα σωματεία-μέλη της Ένωσης θα διανεμηθούν, με μέριμνα του Διοικητικού Συμβουλίου, όλες οι αναγκαίες πληροφορίες και τα σχετικά έντυπα για την αντιπροσώπευση και συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση.”