Με είκοσι εργάτες γενικών καθηκόντων ενισχύεται ο Δήμος Νέστου.

 

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει δίμηνη σύμβαση εργασίας.

 

Οι υποψήφιοι/ες της ανωτέρω ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν απόφοιτοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2023.