Η Έκτακτη Γ.Σ. η οποία συνήλθε την Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 2022 δυστυχώς αποφάσισε κατά πλειοψηφία μετά από εκτενή συζήτηση μεταξύ των μελών τη ΔΙΑΛΥΣΗ του ιστορικού Συλλόγου μας (ψήφοι 21 ΥΠΕΡ της διάλυσης, 3 ΚΑΤΑ).

 

 

 

Η Γ.Σ. έλαβε αυτήν την απόφαση λαμβάνοντας υπόψη αρχικά τη μειωμένη προσέλευση μελών γενικά τα τελευταία χρόνια και ειδικά στις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις, μια κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και λόγω της μη λειτουργίας του Συλλόγου εξαιτίας της πανδημίας COVID-19, και επιπλέον την αδυναμία συγκρότησης ενός νέου βιώσιμου Δ.Σ. καθώς δεν κατατέθηκε επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων ώστε να προκύψει 5μελές Δ.Σ. όπως ορίζεται στο καταστατικό.

 

 

 

 Βάσει του άρθρου 28 του καταστατικού η χρηματική περιουσία του Συλλόγου θα διατεθεί αναλογικά στα γηροκομεία της Καβάλας. Το αρχείο του Συλλόγου θα κατατεθεί σε φορέα της Καβάλας με σκοπό την ιστορική διατήρησή του. Για την αξιοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου η Γ.Σ. εξουσιοδότησε το υπάρχον Δ.Σ. ώστε να λάβει αυτό απόφαση. Το επόμενο χρονικό διάστημα το υπάρχον Δ.Σ. θα προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για τη διάλυση του Συλλόγου.

 

 

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Αθανασόπουλο όπως και τα υπόλοιπα μέλη του για την προσφορά τους στο Σύλλογο ειδικά τα τελευταία δύσκολα χρόνια, τους προηγούμενους προέδρους για τη δράση τους και τη δική τους προσφορά όπως και όλα τα μέλη του Συλλόγου για τη συμμετοχή τους στο Σύλλογο όλα αυτά τα χρόνια.