Το παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου  προκειμένου να καταθέσει προτάσεις για τα επιδοτούμενα προγράμματα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ που αφορούν εργαζόμενους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα μέλη του στους 3 νομούς του Παραρτήματος 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

          Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παραμένοντας πιστό στους σκοπούς ίδρυσης του και υπηρετώντας τον πρωτογενή τομέα και τους Γεωτεχνικούς (άρθρο 2 του Ν.1474/1984) σκοπεύει να υποβάλει αίτηση στα επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25.

          Συγκεκριμένα σκοπεύει να υποβάλει αιτήματα για εκπαιδευτικά προγράμματα και στους τρεις νομούς του παραρτήματος μας για να καλύψει όλους τους συναδέλφους. Πιο συγκεκριμένα:

  • Καβάλα με το ΚΕΚ ΝΕΑΠΟΛΙΣ: Αναδιάρθρωση καλλιεργειών, νέες καλλιέργειες και ορθολογική διαχείρισή τους (φυτοπροστασία, θρέψη, πιστοποίηση και εμπορία).
  • Καβάλα με το ΚΕΚ ΘΗΣΕΑΣ: Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στα τρόφιμα.
  • Σέρρες με το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ: Ορθολογική χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και σχετική νομοθεσία
  • Σέρρες με το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ: Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στα τρόφιμα
  • Δράμα με το ΚΕΚ ΕΥΒΟΥΛΟΣ: Ορθολογική χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και σχετική νομοθεσία
  • Δράμα με το ΚΕΚ ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Μ.ΕΠΕ: Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και στα τρόφιμα

 

  1. Ωφελούμενοι από το πρόγραμμα:

          Το πρόγραμμα αφορά μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν από 1 μέχρι 25 άτομα προσωπικό. Ωφελούμενοι από τα σεμινάρια θα είναι οι υπάλληλοι αυτών των επιχειρήσεων που θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.

  1. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να είναι επιχειρήσεις συναδέλφων Γεωτεχνικών (π.χ. καταστήματα γεωργικών εφοδίων κ.α.) οπότε αφορά υπαλλήλους αυτών των επιχειρήσεων που είναι Γεωτεχνικοί και όχι μόνο.
  2.  Επιχειρήσεις με Γεωτεχνικό Αντικείμενο (Συσκευαστήρια, συνεταιρισμοί κ.λ.π.) που απασχολούν Γεωτεχνικούς και όχι μόνο.
  3. Ακόμα και ανεξάρτητοι συνάδελφοι Γεωτεχνικοί που εργάζονται σε επιχειρήσεις με Γεωτεχνικό ή μη Αντικείμενο (κατηγορία Ανεξάρτητοι: όπως καθορίζονται από τον ΟΑΕΔ στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης).

 Άλλες πληροφορίες για το σεμινάριο:

ü  Πρόκειται για σεμινάριο διάρκειας 32 ωρών για 25 άτομα.

ü  Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβει ο εκπαιδευόμενος (5 ευρώ/ώρα) για τις ανωτέρω ώρες είναι περίπου 160 ευρώ.

ü  Τα σεμινάρια θα γίνουν στις έδρες των αντίστοιχων νομών.

ü  Κάθε εργαζόμενος μπορεί να παρακολουθήσει ένα μόνο σεμινάριο ΛΑΕΚ κατ’ έτος. Για αυτό θα παρακαλούσαμε όσους δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο μας να μην συμμετάσχουν σε άλλα του ίδιου προγράμματος.

 

          Προκειμένου λοιπόν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις συναδέλφων και συνάδελφοι, παρακαλούμε να μας δηλώσουν το ονοματεπώνυμο τους, το σεμινάριο και την περιοχή που επιθυμούν να συμμετάσχουν και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας ώστε η αρμόδια υπάλληλος του ΚΕΚ να έρθει σε επαφή μαζί τους ώστε να συγκεντρώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις όμως θα πρέπει να συμπληρώσουν και την συνημμένη υπεύθυνη δήλωση του ΟΑΕΔ για το ΛΑΕΚ.  Ενδεικτικά στο παράρτημα σας αναφέρουμε τα στοιχεία που θα χρειαστούν για την συμμετοχή σας. Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής μέχρι τις 14-9-2015

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.

του ΓΕΩΤΕ.Ε.

Ανατολικής Μακεδονίας

 

 

Ζαφείρης Μυστακίδης