Σε ακόμη ένα σημαντικό έργο προχώρησε η διοίκηση του Δήμου Νέστου.

 

Σε χώρο ευθύνης του Ο.Λ.Κ μετά την προσυμφωνηθείσα εγκεκριμένη μελέτη στο παραλιακό μέτωπο της Κεραμωτής, κατασκευάστηκε δίκτυο ομβρίων  και δεξαμενή παροχέτευσης αυτών, καθώς και νέα υποδομή ασφάλτου.

 

Το έργο θα ολοκληρωθεί με την κατασκευή πεζοδρομίων και θα περιλαμβάνει φωτισμό, πλάκες όδευσης ΑμΕΑ και δενδροφύτευση.

Τέλος, θα γίνουν  διαμορφώσεις του χώρου προς την θάλασσα με χωματουργικές εργασίες εξωραϊσμού.

 

Ένα σημαντικό έργο για τους Δημότες, αλλά και για τους επισκέπτες που μαζί με την ασφαλτόστρωση του περιφερειακού δρόμου, αλλάζει και την όψη του οικισμού.