Πρωτοσέλιδα

Υποχρεωτικά από ψυχιατρικές εξετάσεις θα περάσουν όλοι οι οδηγοί ταξί και στην Καβάλα προκειμένου να αναθεωρήσουν την ειδική άδεια οδήγησης των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) οχημάτων τους σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Σωματείο οδηγών Ταξί στο τηλέφωνο 2510 220 034