στυτική δυσλειτουργία

Μια πρόσφατη μελέτη της ουρολογικής εταιρείας στην Ελλάδα, έδειξε ότι περίπου το 30% των ανδρών στην Ελλάδα αντιμετωπίζουν προβλήματα σεξουαλικής λειτουργίας.