Σωματείο Καφεζυθοπωλών Ν. Καβάλας

Το Σωματείο Καφεζυθοπωλών Ν. Καβάλας μαζί με άλλα 152 πρωτοβάθμια σωματεία πανελλαδικά, όλα τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, επίσημου θεσμικού φορέα εκπροσώπησης της εστίασης, δηλώνει ότι ουδεμία σχέση έχει με την ανακοίνωση του lockdown της εστίασης