Κινητή Αστυνομική Μονάδα

Επεκτάθηκε ο επιτυχημένος θεσμός των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων σε ολόκληρη τη Θράκη Παράλληλα η Ξάνθη ενισχύθηκε με μια επιπλέον Κινητή Αστυνομική Μονάδα. Συνολικά με την επέκταση και ενίσχυση του θεσμού επιχειρούν στη Θράκη (5) Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Πρόκειται για διαμορφωμένο όχημα με κατάλληλο εξοπλισμό, το οποίο μεταβαίνει, σε προγραμματισμένο χρόνο, στις απομακρυσμένες περιοχές του Νομού και παρέχει επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες