κηδειόχαρτα

Ομόφωνα θετικά γνωμοδότησε την προηγούμενη εβδομάδα το Τοπικό Συμβούλιο Καβάλας στην πρόταση οι ανακοινώσεις κηδειών και μνημόσυνων να τοποθετούνται σε ειδικά πλαίσια.