Ιταλία

Στην Ιταλία βρέθηκε το Μουσικό Σχολείο Καβάλας όπου οι μαθητές ανακάλυψαν τις ρίζες του πολιτισμού της Ευρώπης διαμέσου της τέχνης, όπως ήταν ο τί

Διεθνείς διαστάσεις έχει πάρει το θέμα των προσαγωγών και συλλήψεων των 8 που σύμφωνα με το κατηγορητήριο παρεμπόδισαν το έργο του αγωγού ΤΑΡ.