Γιάννης Σιδηρόπουλος

γράφει ο

Γιάννης Σιδηρόπουλος

Στον Γιάννη Σιδηρόπουλο δόθηκε το ένα από τα τέσσερα βραβεία του Ιδρύματος για τη συμβολή του στην ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου διαδικτυακής δημοσιογραφίας στην περιφέρεια, με έμφαση στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.