Εμπορικό Σήμα

Εκδήλωση ενημέρωσης και παρουσίασης του συλλογικού σήματος του Συνδέσμου Εξαγωγέων «Μ MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο της απόκτησής του διοργανώνει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου το Επιμελητήριο Καβάλας.