Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης

Η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), έχει υλοποιήσει, μόνη και σε συνεργασία με άλλες περιβαλλοντικές ΜΚΟ και φορείς, πολλά έργα προστασίας της Φύσης